Преведувачки услуги

Превод на веб сајтови/портали и локализација на софтвер

Професионално преведениот веб сајт/портал на еден или повеќе странски јазици е идеален начин за привлекување на потенцијални клиенти и соработници од цел свет.

Наша специјалност е превод на веб сајтови/портали од англиски и италијански јазик на македонски и обратно. По потреба на клиентот може да обезбедиме превод и на останатите европски јазици.

Локализација на софтвер од италијански и англиски за потребите на македонскиот пазар, како и превод од македонски на англиски и италијански доколку сакате да го пласирате вашиот софтвер на глобалниот пазар.

Писмен и консекутивен превод

Професионален писмен превод на договори, брошури, рекламен материјал, возачки дозволи, уверенија, дипломи и останат вид на документи на следниве јазици :

  • Италијански на македонски и обратно ;
• Англиски на македонски и обратно ;
• Останати јазици по потреба на клиентот

Консекутивен и писмен превод превод од италијански на македонски јазик и обратно од овластен судски преведувач

Некои од нашите клиенти за преведувачки услуги:

  • Ecologic fire- Италија
• Фонд за магистрални и регионални патишта на Република Македонија
• Team Translation-Италија
• Translated SRL-Италија
• AESA Consortium – Белгија
• Linguaserve –Шпанија
• Intertek – Турција
• Istat Италија -Превод на прашалници и упатства за Пописот на населението и домаќинствата во Италија 2011
• IQSys Унгарија и T-Systems - локализација на софтвер Siebel,Oracle