Референци


Развој и имлементација на Каско информациски систем во осигурителната компанија "INSIG-Macedonia" за креирање и евиденција на каско полиси преку интернет за сите филијали.

Развој и имплементација на интернет апликација за креирање и евиденција на АО плус полиси за осигурителната компанија  "INSIG-Macedonia".

Развој и имплементација на интернет апликација за водење на интерна евиденција на полиси за сите видови на осигурувања во филијала  на А.Д Осигурителна полиса - Скопје и  филијали на А.Д Инсиг - Македонија  во Кавадарци и Тетово

Превод и локализација на Siebel софтвер за IQSYS, сестринска фирма на Magyar Telekom

Развој и имлементација на апликативен софтвер за распределба на буџет и управување со трошоци за потребите на Глобален фонд за туберкулоза - Скопје.

Портал за слаткарската индустрија: Прв портал за слаткарската индустрија во Македонија претставува база на податоци на слаткарската индустрија во Македонија во вид на профили,фотографии, видео материјали и рецепти, совети за готвење, украсување на торти и колачи. линк: http://www.tortijada.mk

Развој и имплементирање на софтвер за магацинско, материјално и финансиско работење со мобилна апликација за продажба во компаниите “Гудиес” и “Макмера”.

Веб проект во склопот на проекот “Интегрирана програма за развој на човекови ресурси преку едукација за производство и промоција на локални производи и гастрономија” ,  финансиран од европската Унија и менаџиран од Европската Агенција за Реконструкција и учество на Општина Кавадарци

Изработка на комплетно веб решение на претпријатието за производство на минералната вода “Кожувчанка

Развој на софтвер за медицинско работење за потребите на Центарот за енерготерапија и рехабилитација Константин

Развој на веб сајтови и портали како: www.tortijada.mk ,  www.arien.mk, www.sives.mk , www.skopjetours.com.mkwww.frigotehnika2000.com.mk , www.ohridhotels.com.mk  , www.unipalas.com.mk ,  www.guinot.com.mk , www.cirkov.mk, www.aleksandrijaco.com, www.eurohandel.com.mk , www.gorannacik.com , www.igorjosifov.prima-dent.org и др.